Moped AM klass I – Info

Moped AM klass 1
Körkortsbehörigheten AM ger behörighet att köra moped klass I (EU-moped). EU-mopeder är konstruerade för en hastighet av max 45 km/tim. En EU-moped måste ha registreringsskylt.

För att få AM-körkort finns det 6 krav eleven måste uppfylla:

 1. Ha ett körkortstillstånd (ansök här)
 2. Elev är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 3. Elev har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare
 4. Elev har fyllt 15 år
 5. Elev har gjort ett godkänt kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket. OBS! Kunskapsprov (Teoriprov) får skrivas först när trafikskolan godkänt hela utbildningen (teori och praktik) och rapporterat in till Transportstyrelsen. Trafikskolan hjälper dig att boka tid för kunskapsprovet.
 6. Elev har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt

Krav

För att få övningsköra på Centrala Trafikskolan med EU-moped (AM – moped klass I) på trafikskolan ska eleven:

 • Vara minst 14 år och 9 månader
 • Ha ett giltigt körkortstillstånd, ansök om körkortstillstånd med hälsodeklaration här
 • Vara inskriven på Centrala Trafikskolan Ulricehamn.
  OBS!!
  Endast vårdnadshavare/målsman kan anmäla elev till utbildningen!
  Använd formuläret här:

Alternativt kan vårdnadshavare/målsman ringa kontoret 0321-166 80, alternativt kan vårdnadshavare/målsman uppge sitt och elevens namn och personnummer via mail.

Privat övningskörning är inte tillåtet.

Utbildningen för AM-behörighet är giltig i fem år.

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär eleven sig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.

Utbildningen ska genomföras hos en behörig utbildare och är minst 12 timmar lång. Av dessa är minst fyra timmar praktisk träning, där övningskörning i trafik ingår. Resten är en teoretisk utbildning. Totalt kan det blir mer än 12 utbildningstimmar, beroende på hur eleven klarar de teoretiska och praktiska målen.
Utbildningen omfattas av följande 5 moment:

 1. Lärarledd teori
 2. Manövrering av moped
 3. Trafikträning med moped
 4. Egen teori
 5. Godkänt kunskapsprov på Trafikverket

  OBS! För att få boka kunskapsprov (Teoriprov) måste först trafikskolan godkänt hela utbildningen (praktik och teori). När elevens utbildning är godkänd rapporterar trafikskolan till Transportstyrelsen att utbildningen är godkänd. Efter rapportering kan kunskapsprov bokas. Vi hjälper eleven att boka kunskapsprovet.
Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra lektioner

Körkortsboken
I samband med utbildningens första dag får eleven via mail inloggning till elevcentralen. Där kommer eleven kunna mot en avgift köpa digitala körkortsboken Ex 1 månad 349 kr.  Körkortsfrågorna består av instuderingsfrågor, delprov och repetition.

Mopeden (teori)
Lektionen börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkort. Vi går igenom och diskuterar översiktligt hur mopeden är konstruerad och hur den fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Vi går igenom de skyldigheter mopedägare har.

Människan och Miljön (teori) 
Här går vi igenom hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och medtrafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön. Vad gör vi för att minska negativ inverkan på miljön.

Trafikteori del I (teori)
Lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Trafikteori del II (teori) 
Att köra moped i trafik är ganska svårt och det ställer krav på eleven som förare. Goda kunskaper i vad du får/inte får göra, är nödvändiga för att körning ska fungera på ett säkert sätt. På teorilektionen del II får eleven lära sig köra moped i mer trafikerade miljöer.

Manöverkörning (praktik) 
OBS! Klä dig i tåliga kläder efter väder!
Lektionen genomförs på manöverbana och är 2 timmar lång. Under teorilektionerna har eleven fått teoretisk kunskap om hur mopeden är konstruerad och fungerar. Nu skall detta genomföras praktiskt. Trafikläraren kommer att visa hur övningarna ska gå till och hjälper eleven med råd och tips.

Syftet med lektionen är att elev och lärare ska få en bild av elevens förmåga att hantera mopeden inför individuella körlektioner. Den ska kunna genomföras utan att utsätta elev, läraren eller andra trafikanter för fara.

När övningarna är klara kommer eleven få en bra uppfattning om sin förmåga att hantera en moped. Eleven kommer också att veta hur hen enkelt kontrollerar att mopeden är trafiksäker.

Trafikträning (praktik)
Innehåller sammanlagt 2 timmar

Eleven övningskör tillsammans med trafikläraren i områden med ganska lite trafik. Här kommer eleven bland annat att få träna sig i de grundläggande väjningsreglerna och hur eleven ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer. I nästa moment kommer eleven få köra in i mer trafikerade stadsmiljöer.

Mopeden är ett utmärkt stadsfordon, men som mopedist är man väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det är därför av viktigt att eleven kan manövrera mopeden rätt.

Eleven ska kunna:
* Läsa trafiken
* Förstått teorin som eleven läst på egen hand
* Deltagit och förstått vad som tagits upp på teorilektionerna
* Kan de praktiska momenten.

OBS!! INNAN teoriprovet kan bokas skall eleven:

 1. Blivit godkänd på körkortsfrågorna:
  * minst alla pluggatester
  * 2 godkända sluttester
 2. Uppnått kraven för körning i trafik av trafikläraren

  Om kraven inte uppfyllts kan det medföra att eleven behöver komplettera med fler körlektioner/teori för att uppnå målet.

Teoriprov – Uppskrivning
När eleven gått igenom utbildningens alla delar och är godkänd av trafikläraren är det dags för kunskapsprov. Det genomförs på Trafikverket och trafikskolan hjälper till att boka tid för kunskapsprovet. Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt. För att bli godkänd måste eleven ha minst 52 rätt. Blir eleven inte godkänd får man boka en ny tid för omprov. Nytt prov kan bokas omgående.

Här kan vårdnadshavare/målsman anmäla elev till AM-utbildning:

Alternativt ring 0321-166 80, om vi inte hinner svara, uppge namn och telefonnummer så ringer vi. Vårdnadshavare/målsman kan också maila kontoret, uppge namn och personnummer både på dig och eleven.
Efter anmälan hör vi av oss till när det är dags för utbildningsstart.