Moped AM klass I

Körkortsbehörigheten AM ger rätt att köra moped klass I (EU-moped). EU-mopeder är konstruerade för en hastighet av max 45 km/tim.
En EU-moped måste ha registreringsskylt.

För att få AM-körkort finns det 6 krav du måste uppfylla:

 1. Du har ett körkortstillstånd (ansök här)
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare
 4. Du har fyllt 15 år
 5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket. OBS! Kunskapsprov (Teoriprov) får skrivas först när trafikskolan godkänt hela utbildningen (teori och praktik) och rapporterat in till Transportstyrelsen. Trafikskolan hjälper dig att boka tid för kunskapsprovet.
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt

Krav

För att få övningsköra på Centrala Trafikskolan med EU-moped (AM – moped klass I)för AM-körkort på trafikskolan ska du:

 • Vara minst 14 år och 9 månader
 • Ha ett giltigt körkortstillstånd, ansök om körkortstillstånd med hälsodeklaration här
 • Vara inskriven på Centrala Trafikskolan Ulricehamn
  genom att ring 0321-166 80 eller maila

  Privat övningskörning är inte tillåtet.

När trafikläraren godkänt elevens kunskaper både teori och praktik rapporterar trafikskolan till Transportstyrelsen att utbildning är utförd. Efter det hjälper trafikskolan till att boka kunskapsprov åt eleven. Utbildningen för AM-behörighet är giltig i fem år.

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Genom att läsa teorin lär du dig att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken.

Utbildningen ska genomföras hos en behörig utbildare och är minst 12 timmar lång. Av dessa är minst fyra timmar praktisk träning, där övningskörning i trafik ingår. Resten är en teoretisk utbildning. Totalt kan det blir mer än 12 utbildningstimmar, beroende på hur eleven klarar de teoretiska och praktiska målen.
Utbildningen omfattas av följande 5 moment:

 1. Lärarledd teori
 2. Manövrering av moped
 3. Trafikträning med moped
 4. Egen teori
 5. Godkänt kunskapsprov på Trafikverket

  OBS! Kunskapsprovet (Teoriprovet) får skrivas först när trafikskolan godkänt hela utbildningen (praktik och teori). Därefter rapporterar trafikskolan till Transportstyrelsen att utbildningen är godkänd.
Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i våra lektioner

Körkortsfrågor
I samband med kursens första dag får du som elev via mail inloggning till elevcentralen . Där kommer du kunna öva på körkortsfrågor. Dessa är till för att förbereda dig inför kunskapsprovet (teoriprovet).  Körkortsfrågorna består av instuderingsfrågor, delprov och repetition. Mer information om hur dessa skall utföras får du i samband med inloggningsuppgifterna.

Mopeden (teori)
Denna lektion börjar med information om hur kursen är upplagd och reglerna kring AM-körkort. Vi går igenom och diskuterar översiktligt hur mopeden är konstruerad och hur den fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Vi går igenom de skyldigheter du som mopedägare har.

Människan och Miljön (teori) 
Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och medtrafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön. Vad gör vi för att minska negativ inverkan på miljön.

Trafikteori del I (teori)
Lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Trafikteori del II (teori) 
Att köra moped i trafik är ganska svårt och det ställer krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad du får /inte får göra, är nödvändiga för att din körning ska fungera på ett säkert sätt. På teorilektionen del II får du lära dig hur du ska köra moped i mer trafikerade miljöer.

Manöverkörning (praktik) OBS! Klä dig i tåliga kläder efter väder!
Lektionen genomförs på manöverbana och är 1-2 timmar lång. Under teorilektionerna har du fått teoretisk kunskap om hur mopeden är konstruerad och hur den fungerar. Nu skall detta genomföras praktiskt. Trafikläraren kommer att visa hur övningarna ska gå till samt hjälper till med råd och tips.

Syftet med lektionen är att elev och lärare ska få en bild av din förmåga att hantera mopeden inför din individuella körlektion. Den ska kunna genomföras utan att utsätta elev, läraren eller andra trafikanter för fara.

När övningarna är klara kommer du få en bra uppfattning om din förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar att mopeden är trafiksäker.

Trafikträning (praktik) 
Under dessa lektioner övningskör du tillsammans med trafikläraren i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig i de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer.
Efter det kommer du att köra in i mer trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon, men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det är därför av viktigt att du kan manövrera mopeden rätt, läsa trafiken och sätta dig in det du har läst och lärt dig på teorilektionerna i praktiken.

OBS!! INNAN teoriprovet kan bokas skall du:

 1. Blivit godkänd på körkortsfrågorna:
  * minst alla pluggatesta
  * 2 godkända slut-tester
 2. Uppnått kraven för körning i trafik av din trafiklärare

  Om kraven inte uppfyllts kan det medföra att du behöver komplettera med fler körlektioner/teori för att uppnå målet

Då ovan är genomfört/godkänt anmäler Centrala Trafikskolan till Transportstyrelsen att utbildningen är genomförd. Trafikskolan hjälper digatt boka in ett teoriprov hos Trafikverket.

Teoriprov – Uppskrivning
När du har gått igenom utbildningens alla delar och är godkänd av trafikläraren är det dags för kunskapsprov. Det genomförs på Trafikverket och trafikskolan hjälper dig att boka in tid för kunskapsprovet. Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt. För att bli godkänd måste du ha minst 52 rätt. Blir du inte godkänd får man boka en ny tid för omprov. Nytt prov kan bokas omgående.

Välkommen att anmäla dig till AM-utbildning!
Ring 0321-166 80, om vi inte hinner svara, uppge namn och telefonnummer så ringer vi dig.
Det går också bra att maila kontoret.