EcoDriving

EcoDriving

EcoDriving personbil är en utbildning som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön.

I utbildningen ingår körsätt, teknik, trafik och miljö.
EcoDriving handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan.

Utbildningen EcoDriving vänder sig förutom till privatpersoner även till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam körning.

Mer information om upplägg och erbjudande
fås på Tel: 0321-166 80