Avtalsvillkor

Avtalsvillkor
Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB  

Vi erbjuder körkortsutbildningar, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar. Vi tillämpar oss av
STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).

§ 1 Acceptera avtalsvillkor 

Genom att skriva in dig på Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB blir du kund och användare av våra tjänster och
accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§ 2 Minderårig 

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt. Målsmans/förmyndarens signatur och namnförtydligande samt personnummer innebär att de åtar sig betalningsansvaret för allt deltagande och körning som du som omyndig elev har och kommer att medverka i vid aktuell trafikskola. 

§ 3 Personligt konto via Elevcentralen 

Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig. Du har själv ansvar för skydda detta. Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning.  Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. 

§ 4 Dina personuppgifter 

Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Läs mer om detta här. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som driftas av STR Service AB i Landskrona, med vilka vi som Personuppgiftsansvarig har ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

§ 5 Priser och Betalning 

Aktuella priser återfinns på vår webbsida samt på kontoret.
Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång.
Betalning skall ske före lektionens start.

Vi tar emot betalningar via BankGiro nr 5407-2277, bankkort, kontant samt swish.  

§ 6 Fakturering  

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som uppgetts vid inskrivningen. Det är upp till dig som kund, att informera om förändrade adressuppgifter.
Avgifter som tillkommer p.g.a. felaktiga adressuppgifter debiteras. Betalningsvillkor är 10 dagar och en avgift om 100 kr tillkommer för administrativa kostnader. 

Vid utebliven betalning tillkommer påminnelseavgift om 100 kr.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 100 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Är du under 18 år kommer fakturan att ställas till målsman/förmyndaren som samtyckt till avtalsvillkoren.

§ 7 Avbokningsregler 
  • Avbokning får endast ske via telefon 0321-166 80. Telefonsvararen är alltid på. Tala in namn och telefonnummer.
    OBS! Vi godkänner ej avbokning via mail eller meddelanden i elevcentralen.
  • Avbokning av körlektion och Riskutbildning del 1 som är inbokade på tisdagar-fredagar ska ske senast kl 16:00 vardagen före
  • Avbokning av körlektion och Riskutbildning del 1 som är inbokade på måndagar ska ske senast kl 12:00 fredagen före
  • Vid sjukdom eller annan orsak och du ringer samma dag som din lektionstid, debiteras du halv avgift
  • Har du inte hört av dig alls eller glömt din inbokade lektionstid eller Riskutbildning del 1, debiteras fullt pris. Avgift om 100 kr tillkommer för administrativa kostnader
§ 8 Upphovsrätt och nyttjanderätt 

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt. 

§ 9 Friskrivning från ansvar 

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter. 

§ 10 Ändringar av dessa Avtalsvillkor 

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet. 

§ 11 Vid eventuell tvist 

Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd.
Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till utbildningsledare Anders Nilsson på
Centrala Trafikskolan Ulricehamn AB. 
________________________

Avtalsvillkor 2020-12-28 ver. 4