Formulär två

I “Övriga synpunkter” ange önskemål om utbildningstillfälle och utbildningsort.
Om ni skall anmäla fler än en handledare, skriv personuppgifterna i fältet “Övriga synpunkter”.

Ansök om handledarskap för privat övningskörning på Transportstyrelsens webbsida här.

Ulricehamn
Järnvägstorget 4
Tid: 16:30-20:30

Tranemo
Församlingshemmet
Tid: 18:00-21:30
P.g.a Covid-19 är det inte möjligt att hålla utbildning i Tranemo