Formulär en person

Pga av restriktionerna kan inga tider för teoriutbildning handledare/elev och Risk1 erbjudas. Nya tider kommer i Augusti.

I ”Övriga synpunkter” ange önskemål om utbildningstillfälle och utbildningsort.
Ansök om handledarskap för privat övningskörning på Transportstyrelsens webbsida här.

Ulricehamn
Bogesundsgatan 24
Tid: 16:30-20:30
P.g.a Covid-19 bokas anmälda efter hand. Max 7 deltagare per tillfälle. Vi ökar istället antalet tillfällen

Tranemo
Församlingshemmet
Tid: 18:00-21:30
P.g.a Covid-19 är det inte möjligt att hålla utbildning i Tranemo