Kategorier
Nyhet

Information Covid-19

Tillfälligt tas halv avgift bort vid sen avbokning då elev har 
sjukdomssymtom såsom: luftvägssymtom, hosta, feber och
muskelvärk. Vi utför inga syntester för tillfället.

Tvätta händer noga innan körlektionen, teorilektioner samt
vid handledarutbildning!

  Vi godkänner inte avbokning via mail! 
  Avbokning sker endast via elevcentralen eller telefon.
  Svarar vi inte måste Du tala in meddelande på telefonsvararen!

  – Avbokning körlektion bokade på tisd-fred ska ske senast
    kl 16:00 vardagen före

  – Avbokning körlektion bokade på måndagar ska ske senast 
    fredag kl 12:00